Categorii anunturi

  Vanzari (127)
       L  Hoteluri/Pensiuni (2)
       L  Spatii industriale (7)
       L  Spatii comerciale (1)
       L  Terenuri, paduri (27)
       L  Vile (12)
       L  Case duplex (1)
       L  Case (15)
       L  Apartamente duplex (1)
       L  Apartamente cu 5 cam. (0)
       L  Apartamente cu 4 cam. (1)
       L  Apartamente cu 3 cam. (22)
       L  Apartamente cu 2 cam. (32)
       L  Garsoniere (6)
  Inchirieri (90)
       L  Hoteluri/Pensiuni (0)
       L  Spatii industriale (9)
       L  Spatii comerciale (12)
       L  Terenuri (1)
       L  Vile (2)
       L  Case duplex (1)
       L  Case (3)
       L  Apartamente duplex (0)
       L  Apartamente cu 5 cam. (0)
       L  Apartamente cu 4 cam. (2)
       L  Apartamente cu 3 cam. (6)
       L  Apartamente cu 2 cam. (39)
       L  Garsoniere (15)

Online suport

Taxe notariale PDF Imprimare E-mail

 

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

I: IMPOZITE PLĂTITE DE VÂNZĂTORI, persoane fizice

           1) Pentru operaţiunile de vânzare-cumpărare, schimb sau orice alt transfer de proprietate al construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi al terenurilor de orice fel fără construcţie, vânzătorii trebuie să plătească un impozit care se calculează astfel:

 

           a)pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv :

 

          - 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
          - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

        b)pentru imobilele dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

         - 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
         - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

        2)Sunt scutite de la plata impozitului următoarele cazuri:

        a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

        b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

         3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin (1), dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

           Impozitul se calculează la valoarea imobilului, declarată de vânzători şi cumpărători, la întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, schimb, etc., încheiat la Notarul public. Impozitul se va calcula şi se va plăti la Notarul public, înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, schimb, etc. sau la încheierea de finalizare a succesiunii.

II: TAXE PLĂTITE DE CUMPĂRĂTORI

            Pentru operaţiunile de vânzare-cumpărare de orice fel cumpărătorii plătesc la Notarul public numai onorariul notarial.
Onorariul se plăteşte la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, schimb, succesiune, etc., iar nivelul acestuia se calculează în funcţie de valoarea declarată de părţi la Notar.
Începând cu data da 01.01.2007 nu se mai plăteşte Taxa de timbru pentru tranzacţiile imobiliare!

III: TAXĂ PLĂTITĂ DE PERSOANELE JURIDICE

            Pe lângă impozitul pe profit aferent operaţiunii de vânzare-cumpărare, persoanele juridice mai au de plătit taxa de cadastru şi publicitate imobiliară, în valoare de 100 Lei plus 1% din valoarea declarată a imobilului, la notar. Aceasta este o taxă care se plăteşte începând cu data de 01.01.2007.


 
< Precedent
MEDIA TREND